Hilda Bruls


BATC Complementair Therapeut

Tarieven


Therapie sessie:

Intake CGt duur 60 min
Incl. probleemanalyse, uitwerken behandelplan.
Sessie CGt duur 60 min


Intake CGt combi Speltherapie duur 60 min
Incl. probleemanalyse, uitwerken behandelplan
Sessie Speltherapie duur 60 min


Coaching sessies duur 45 min


Evaluatie gesprekken duur 60 min


Tarieven zijn incl. verslaglegging van de sessies.

€ 149,00


€ 90,00


€ 149,00


€ 90,00


€ 60,00


€ 75,00

Betalingswijze:

Een consult of behandeling kan per keer worden voldaan.
Het is mogelijk om dit via bankbetaling, of via een betaal link (tikkie) te betalen.
Het factuur kan digitaal per e-mail worden verstuurd of uitgeprint.


Vergoeding:

Veel zorgverzekeraars vergoeden individuele Psychosociale therapie en speltherapie (meestal gedeeltelijk) vanuit de aanvullende verzekering. Echter is dit afhankelijk van het door u gekozen verzekeringspakket in de aanvullende verzekering m.b.t complementaire zorg. Informeer zelf bij jouw zorgverzekeraar naar de polisvoorwaarden. Het eigen risico is niet van toepassing. Coaching wordt helaas niet vergoed.


Voor mijn sessies kan er een persoons gebonden budget aangevraagd worden via de gemeente waar je woonachtig in bent.


https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgebonden-budget-pgb/vraag-en-antwoord/pgb-aanvragen


Om misbruik te voorkomen heb ik mij registratienummer en AGB codes niet op mijn website vermeld staan, mijn registratienummer en AGB codes staan op mijn facturen en kunnen indien nodig opgevraagd worden via de mail.


Mijn tarieven zijn voor particulieren incl. BTW
Voor gemeenten, bedrijven en SVB zijn mijn tarieven excl. BTW

EN