Hilda Bruls

Complementair BATC Therapeut R

 

Therapie

Het is normaal dat mensen tot op een bepaalde hoogte problemen ervaren.
Alleen als een probleem een belemmering of klacht oplevert in het leven van alle dag is er een gegronde reden tot behandeling. Ik heb verschillende studies afgerond zodat ik je op weg kan helpen in je streven naar meer of betere gezondheid.

Ik gebruik verschillende therapievormen om ons doel te bereiken:
Cognitieve gedragstherapie is er één van dit is een wetenschappelijk bewezen effectieve therapie en helpend bij volwassenen,  jong volwassenen en kinderen met uiteenlopende problemen. De behandelmethode is gebaseerd op de theorie dat gedachten, gevoelens en gedrag onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Als iemand negatieve gedachten heeft, zal dat bijvoorbeeld ook zijn invloed hebben op het gevoel en het gedrag van deze persoon. Als therapeut probeer ik met name het gedachtepatroon van de cliënt te veranderen, waardoor ruimte ontstaat voor positieve gevoelens en gedragingen.
Tijdens deze sessie behandelen we alle vijf natuurgerichte principes zodat deze allemaal weer in balans zijn. Zonder de éne principe kunnen de overige vier principes niet functioneren en kan er dus geen genezing plaatsvinden.

Hoe gaan we te werk: 
Allereerst wordt er een afspraak gemaakt voor een intake. Tijdens de intake hebben we het over inhoudelijke problemen, maken we een inventarisatie van de problemen en stellen we de hulpvraag en doelstelling vast. Dit is nodig om te beoordelen of deze therapie een passende vorm van hulp is. Het kan zijn dat ik u adviseer om een andere vorm van hulp te kiezen. Ik zoek dan samen met u naar een andere behandelaar of een andere oplossing.

Aan de hand van de intake ga ik een behandelplan opstellen. Die dan tijdens de sessie als richtlijn gebruikt wordt om onze vastgestelde doelen te bereiken en de manier waarop wij daaraan gaan werken. Ook leggen we in het behandelplan vast wanneer uw voortgang geëvalueerd wordt.

Therapie sessies duren bij keuze 60 min of 30 min.