Hilda Bruls

Cognitieve gedragstherapie

BATC Complementair Therapeut

De therapie


Een BATC therapeut is multidisciplinair. Dat wil zeggen dat deze meestal over meerdere behandelvormen beschikt en daarbij ook één of enkele specialismen kan hebben.


Ik ben gespecialiseerd in Cognitieve gedragstherapie dit is een wetenschappelijk bewezen effectieve therapie en helpend bij uiteenlopende problemen zoals omgaan met adhd, niet luisteren, snel boos, extreme woede, angsten, scheiding, rouw ect.


De behandelmethode is gebaseerd op de theorie dat gedachten, gevoelens en gedrag onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Als iemand negatieve gedachten heeft, zal dat bijvoorbeeld ook zijn invloed hebben op je gevoel en gedrag. Als therapeut probeer ik met name het gedachtepatroon te veranderen, waardoor ruimte ontstaat voor positieve gevoelens en gedragingen.


Cognitieve gedragstherapie is een verzamelnaam voor hulpvormen waarin kinderen leren hoe ze beter kunnen omgaan met hun negatieve gedachten en gevoelens over zichzelf en hun omgeving. Door deze therapie leren ze hun stemming beter te beheersen en hun gedrag beter af te stemmen op wat ze willen bereiken.

Bij cognitieve gedragstherapie wordt vaak gebruikgemaakt van een G-schema.

Dit schema bestaat standaard uit 5 G's: Gebeurtenis, Gedachten, Gevoelens, Gedrag en Gevolg.

Hiermee kun je bepaalde gedachten en gevoelens op een gestructureerde manier onderzoeken.


Werkwijze:

We plannen een online intake daar bespreken we de inhoudelijke zorgen, maken we een inventarisatie en stellen we de hulpvraag en doelstelling vast. 

Aan de hand van de intake ga ik een behandelplan opstellen. Die tijdens de sessie als richtlijn gebruikt wordt om onze vastgestelde doelen te bereiken en de manier waarop wij daaraan gaan werken. Ook leggen we in het behandelplan vast wanneer de voorgang geëvalueerd wordt. 


Het verdere verloop van de sessies bepalen we samen. Ik toets van tijd tot tijd bij jou hoe je vind dat het vordert, zodat we steeds op dezelfde lijn blijven werken. Van mij kan je een betrokken en warme begeleiding verwachten, met de nodige kordaatheid op de juiste momenten.


Als er beslist wordt dat je op het goede spoor zit en we de therapie kunnen afronden, blijf je welkom voor een ‘opfris-sessie’ indien dat in de toekomst gewenst zou zijn.