Hilda Bruls

Complementair BATC Therapeut R

Welkom op mijn website.

Al vanaf kinds af aan worden we gestimuleerd in het maken van onze eigen keuzes. Deze keuzes maken we vanuit een onderliggende streven naar geluk en gezondheid. We weten allemaal dat een goede gezondheid niet vanzelfsprekend is en daarom zijn goede zorgvoorzieningen van groot belang. 

Als complementair BATC therapeut werk ik volgens de vijf natuurgerichte principes. Variaties op de vijf natuurgerichte principes worden van oudsher al over de hele wereld gebruikt, maar in Nederland is de huidige vorm van de vijf natuurgerichte principes pas enkele jaren geleden door BATC geïntroduceerd.
Hierdoor werken alle Complementair BATC Therapeuten volgens deze principes te weten:
energie, prikkeloverdracht, drainage, voeding en bewustwording.
 de vijf natuurgerichte principes

Deze werkwijze zorgt ervoor dat jij als cliënt op een holistische wijze wordt benaderd, wat concreet betekent dat alle aspecten van je lichaam worden meegenomen in de analyse en afhankelijk van je situatie kunnen verschillende methodes worden gehanteerd om je te helpen.

Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking: een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

Dat wil zeggen dat we de gehele persoon behandelen en niet slechts de symptomen van de kwaal. Men gaat uit van het principe dat iedere ziekte voortkomt uit het niet in balans zijn van het individu, of dat nu lichamelijk is of psychisch is.