Hilda Bruls


BATC Complementair Therapeut

Gezinscoaching


Tijdens de opvoeding kom je met regelmaat voor uiteenlopende opvoedsituaties te staan. Meestal zijn het leuke en verrassende situaties. Maar soms heb je te maken met lastige kwesties en weet je niet goed hoe je deze zelf kunt doorbreken.


Kinderen worden vanzelf groot. Maar dit verloopt niet altijd soepel.


Wat doe ik:

Ik kijk, luister en observeer zonder oordeel, waar komt het gedrag vandaan? En wat is trigger van het gedrag en 
waardoor het groeit. Om welke reden wordt het gedrag in stand gehouden en hoe kunnen we het gedrag ombuigen, zonder het kind en jij als ouder uit het oog te verliezen. Kinderen kunnen flinke aanvallen van boosheid, woede, frustratie en hysterie krijgen die voor ons als ouder/verzorger uit het niets onstaan. Dit is vaak niet het geval door de dag zullen er 'kleine' voorvallen zijn die deze aanvallen triggeren. Samen zullen we uitzoeken waar de triggers zitten en deze veranderen en aanpassen aan het kind en gezin.

Ik doe dit doormiddel van Cognitieve gedragstherapie, CGt is een verzamelnaam voor hulpvormen waarin cliënten leren hoe ze beter kunnen omgaan met hun negatieve gedachten en gevoelens over zichzelf en hun omgeving. Door deze therapie leren ze hun stemming beter te beheersen en hun gedrag beter af te stemmen op wat ze willen bereiken. Bij cognitieve gedragstherapie wordt vaak gebruikgemaakt van een G-schema. Dit schema bestaat standaard uit 5 G's: Gebeurtenis, Gedachten, Gevoelens, Gedrag en Gevolg. Hiermee kun je bepaalde gedachten en gevoelens op een gestructureerde manier onderzoeken.


Samen zoeken we naar oplossingen, zodat je als gezin op een goede en prettige manier verder kunt.


Werkwijze:

Voor alle trajecten hanteer ik dezelfde werkwijze. Zo verloopt alles zo vlot mogelijk.
We beginnen ons traject samen steeds met een verkennend gesprek. Zo ben ik zeker dat ik jullie kan helpen, én kan jij bepalen of het klikt met mijn werkwijze en of je graag met mij in zee gaat. Is de klik er dan gaan we samen snel aan de slag. Hierna plannen we de intake daar bespreken we de inhoudelijke zorgen, maken we een inventarisatie en stellen we de hulpvraag en doelstelling vast.
Er is geen vast aantal afspraken of een concrete vaste aanpak. Ik toets van tijd tot tijd bij jou/jullie af hoe je/jullie vinden dat het vordert, zodat we steeds op dezelfde lijn blijven werken. Van mij kan je een betrokken en warme begeleiding verwachten, met de nodige kordaatheid op de juiste momenten.


Coaching wordt in principe niet vergoed door de zorgverzekeraars.


Dit betekent dat je jouw begeleiding zelf moet betalen

EN