Hilda Bruls

BATC Therapeut

 

Therapie bij volwassenen:

Het is normaal dat mensen tot op een bepaalde hoogte problemen ervaren.
Alleen als een probleem een belemmering of klacht oplevert in het leven van alle dag is er een gegronde reden tot behandeling.

Cognitieve gedragstherapie is een wetenschappelijk bewezen effectieve therapie en helpend bij mensen met uiteenlopende problemen. De behandelmethode is gebaseerd op de theorie dat gedachten, gevoelens en gedrag onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Als iemand negatieve gedachten heeft, zal dat bijvoorbeeld ook zijn invloed hebben op het gevoel en het gedrag van deze persoon. Als gedragstherapeut probeer ik met name het gedachtepatroon van de cliënt te veranderen, waardoor ruimte ontstaat voor positieve gevoelens en gedragingen.

Als cognitieve gedragstherapeut ben ik actiever dan andere therapeuten. Ik ben meer aan het woord en ga samen met jou op zoek naar knelpunten en manieren om deze te verhelpen. Ik geef adviezen en richtlijnen, en richt mij voornamelijk op de manier waarop je je gedraagt in moeilijke situaties. Daarnaast probeer ik te achterhalen hoe je over moeilijke situaties denkt. Het verleden is voor mij minder belangrijk omdat ik daarmee enkel kan achterhalen hoe een probleem is ontstaan. Het is voor mij veel interessanter om te achterhalen hoe een probleem in stand wordt gehouden. Zodat we dat probleem kunnen oplossen.


Allereerst wordt er een afspraak gemaakt voor een intake. Tijdens de intake hebben we het over inhoudelijke problemen, maken we een inventarisatie van de problemen en stellen we de hulpvraag en doelstelling vast. Dit is nodig om te beoordelen of de therapie een passende vorm van hulp is. Het kan zijn dat ik u adviseer om een andere vorm van hulp te kiezen.
Ik zoek dan samen met u naar een andere behandelaar of een andere oplossing.

Aan de hand van de intake ga ik een behandelplan opstellen. Die dan tijdens de sessie als richtlijn gebruikt wordt om onze vastgestelde doelen te bereiken en de manier waarop wij daaraan gaan werken. Ook leggen we in het behandelplan vast wanneer uw voortgang geëvalueerd wordt.


Cognitieve gedragstherapie sessies voor volwassenen duren 60 min.