Hilda Bruls  

BATC Complementair Therapeut 

Speltherapie:

Speltherapie is een behandeling speciaal gericht op kinderen tot 12jaar die problemen ervaren in hun ontwikkeling. Kinderen zijn anders dan volwassenen omdat ze minder gemakkelijk over hun problemen kunnen praten. Via spel kan een kind uiting geven aan zijn gevoelens en verlangens. Het heeft de mogelijkheid ingrijpende of traumatische gebeurtenissen te verwerken zonder er direct over te hoeven praten. Bovendien kan een kind via spel op een veilige manier boodschappen geven en ontvangen waar het in de realiteit niet mee durft om te gaan. In fantasiespel leert het kind omgaan met nieuwe vormen van gedrag.


Wat is nu de toegevoegde waarde van speltherapie? Het antwoord op die vraag heeft te maken met de taalontwikkeling van kinderen. Die loopt achter op de ontwikkeling van hun cognitieve, ofwel mentale, vermogen. Ze communiceren de manier waarop ze de wereld beleven daarom met de taal van spel.  Spel is een taal van activiteiten, waar geen vaste grammaticale regels voor bestaan. Toch drukken handelingen, duur, intensiteit, aard en vorm van het spel uit wat er in het kind afspeelt. 

Allereerst wordt er een afspraak gemaakt voor een intake. Tijdens de intake hebben we het over inhoudelijke problemen, maken we een inventarisatie van de problemen en stellen de hulpvraag en doelstelling vast. Dit is nodig om te beoordelen of therapie, en zo ja welke specifieke vorm, een passende vorm van hulp is. 

Aan de hand van de intake ga ik een behandelplan opstellen. Die tijdens de sessie als richtlijn gebruikt wordt om onze vastgestelde doelen te bereiken en de manier waarop wij daaraan gaan werken. Ook leggen we in het behandelplan vast wanneer de voorgang geëvalueerd wordt. De intake wordt altijd gedaan met de ouders/verzorgers van de cliënt. 

Tijdens de therapie zullen de ouders/verzorgers op de hoogte gehouden worden van de vorderingen van hun kind via ouder evaluatiegesprekken of verslagen.

Speltherapie is hoofdzakelijk gericht op kinderen tussen de drie en twaalf jaar.
Zij gebruiken spel immers het vaakst als manier om iets over te brengen.
Kinderen ouder dan 12 jaar adviseer ik cognitieve gedragstherapie.