Hilda Bruls

Cognitieve gedragstherapie

Waarom speltherapie:

Speltherapie is een behandeling speciaal gericht op kinderen die problemen ervaren in hun ontwikkeling. Kinderen zijn anders dan volwassenen omdat ze minder gemakkelijk over hun problemen kunnen praten. Via spel kan een kind uiting geven aan zijn gevoelens en verlangens. Het heeft de mogelijkheid ingrijpende of traumatische gebeurtenissen te verwerken zonder er direct over te hoeven praten. Bovendien kan een kind via spel op een veilige manier boodschappen geven en ontvangen waar het in de realiteit niet mee durft om te gaan. In fantasiespel leert het kind omgaan met nieuwe vormen van gedrag.

Wat is nu de toegevoegde waarde van speltherapie? Het antwoord op die vraag heeft te maken met de taalontwikkeling van kinderen. Die loopt achter op de ontwikkeling van hun cognitieve, ofwel mentale, vermogen. Ze communiceren de manier waarop ze de wereld beleven daarom met de taal van spel.  Spel is een taal van activiteiten, waar geen vaste grammaticale regels voor bestaan. Toch drukken handelingen, duur, intensiteit, aard en vorm van het spel uit wat er in het kind afspeelt. 

Speltherapie is hoofdzakelijk gericht op kinderen tussen de drie en twaalf jaar. 

Zij gebruiken spel immers het vaakst als manier om iets over te brengen.
De speltherapie sessie duren 50 min.