Hilda Bruls  

BATC Complementair Therapeut 


Accreditatie:

Hilda Bruls heeft verschillende opleidingen op HBO niveau afgerond.

Jeugd en Ontwikkelingspsychologie  HBO
Praktische psychologie HBO niveau
Sociale psychologie HBO niveau
Klinische Psychologie HBO niveau
PSBK en MBK   HBO niveau
Cognitieve gedragstherapie HBO 
Speltherapie HBO niveau
Neurolinguïstisch programmeren MBO
Klinische Psychologie  HBO 


Omdat ik HBO opgeleid ben, ben ik in het bezit van een registratiecode en AGB codes. Omdat ik misbruik van deze codes wil voorkomen staan deze enkel op mijn facturen vermeld en kunnen ze indien nodig per mail worden opgevraagd.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging BATC

Aangesloten therapeuten functioneren zelfstandig binnen de gezondheidszorg en staan onder toezicht en controle van de BATC. 

De BATC controleert o.a. of de therapeut op hbo-niveau is opgeleid en voldoet aan de
Plato eisen, kwaliteitsbewaking doormiddel van visitaties, beoordeelt praktijkjaarverslagen, en ziet toe op bij- en nascholing.

De behandelingen van Complementair BATC Therapeuten worden door verschillende zorgverzekeraars vergoed. Let wel op hoe dit in de polisvoorwaarden is opgenomen.