Hilda Bruls

Complementair BATC Therapeut R


Accreditatie:

Hilda Bruls heeft verschillende opleidingen op hbo niveau afgerond.

Ontwikkelingspsychologie HBO

Praktische psychologie HBO
Cognitieve gedragstherapie HBO
Speltherapie HBO
Neurolinguïstisch programmeren HBO

Zij is aangesloten bij de beroepsvereniging BATC

Aangesloten therapeuten functioneren zelfstandig binnen de gezondheidszorg en staan onder toezicht en controle van de BATC. 

De BATC controleert o.a. of de therapeut op hbo-niveau is opgeleid en voldoende bij en na scholing volgt en voldoet aan de Plato-eisen v.w.b. Psychosociale Basis Kennis (PsBK). 

De behandelingen van BATC Complementair Therapeuten worden door 27 zorgverzekeraars vergoed. Let wel op hoe dit in de polisvoorwaarden is opgenomen.