Hilda Bruls

Complementair BATC Therapeut R

Welkom op mijn website.

Ik weet dat het niet makkelijk is om hulp te vragen. Heb jij klachten of zorgen. ik help je persoonlijk weer op weg.

Al vanaf kinds af aan worden we gestimuleerd in het maken van onze eigen keuzes. Deze keuzes maken we vanuit een onderliggende streven naar geluk en gezondheid. We weten allemaal dat een goede gezondheid niet vanzelfsprekend is en daarom zijn goede zorgvoorzieningen van groot belang. 

Als complementair BATC therapeut werk ik volgens de vijf natuurgerichte principes

Deze werkwijze zorgt ervoor dat alle aspecten van je lichaam worden meegenomen in de analyse en afhankelijk van je situatie kunnen verschillende methodes worden gehanteerd om je te helpen.

Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking: een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

Dat wil zeggen dat ik de gehele persoon behandel en niet slechts de symptomen van de kwaal.