Hilda Bruls

Complementair BATC Therapeut R

 

 

Waarom Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie is een stroming binnen de psychotherapie die zich richt op het denken en het gedrag van cliënten om zo problemen de baas te worden.

De behandelmethode is gebaseerd op de theorie dat gedachten, gevoelens en gedrag onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Als iemand negatieve gedachten heeft, zal dat bijvoorbeeld ook zijn invloed hebben op het gevoel en het gedrag van deze persoon.

Als CGT therapeut probeer ik met name het gedachtepatroon van de cliënt te veranderen, waardoor ruimte ontstaat voor positieve gevoelens en gedragingen. 

Cognitieve gedragstherapie is breed inzetbaar. Mensen met zeer uiteenlopende problemen hebben baat bij een cognitief gedragstherapeutische behandeling zoals,
burn
-out, depressieve gedachten, rouw,  trauma, verlies, onzeker zijn, (faal)angsten,
gepest/pest gedrag en verschillende gedragsstoornissen zoals omgaan met je ADHD of ASS
.

De duur van een behandeling is sterk afhankelijk van de problematiek. In verhouding tot de meeste andere therapieën kent cognitieve gedragstherapie een korte behandelingsduur.

Vaak volgt men één sessie per één of twee weken. De meeste behandelingen nemen niet meer dan tien tot vijfentwintig sessies in beslag.