Hilda Bruls

Complementair BATC Therapeut R

Therapie bij kinderen en jongeren:

Ook bij kinderen en jongeren is het normaal op tot op een bepaalde hoogte problemen te ervaren. Ook bij kinderen geld alleen als een probleem een belemmering of klacht oplevert in het leven van alle dag is er een gegronde reden tot behandeling.

Cognitieve gedragstherapie is een zeer effectief middel om kinderen bij hun problemen te helpen. Kinderen met zeer uiteenlopende problemen hebben baat bij cognitieve gedragstherapie. Als cognitief gedragstherapeut richt ik mij voornamelijk op de manier waarop een cliënt zich gedraagt in moeilijke situaties. Daarnaast probeer ik te achterhalen hoe de cliënt over moeilijke situaties denkt. Het grootste deel van de vragen heeft betrekking op het denken en doen van de cliënt. Ik ga samen met uw kind op zoek naar knelpunten en manieren om deze te verhelpen. 

De therapie is geschrikt voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 3 tot 21 jaar.

Al bestaan er voor kinderen enkele speciale technieken wat voor mij ook de rede is om Cognitieve gedragstherapie voor kinderen aan te bieden vanaf 8 jaar. 
Cognitieve gedragstherapie kan heel goed gecombineerd worden met verschillende soorten therapieën. Daarom heb ik voor kinderen van 3 tot 12 jaar  Speltherapie  /cognitieve gedragstherapie sessies. 
Therapie sessies duren 60 min.

Allereerst wordt er een afspraak gemaakt voor een intake. Tijdens de intake hebben we het over inhoudelijke problemen, maken we een inventarisatie van de problemen en stellen de hulpvraag en doelstelling vast. Dit is nodig om te beoordelen of therapie, en zo ja welke specifieke vorm, een passende vorm van hulp is. 

Aan de hand van de intake ga ik een behandelplan opstellen. Die tijdens de sessie als richtlijn gebruikt wordt om onze vastgestelde doelen te bereiken en de manier waarop wij daaraan gaan werken. Ook leggen we in het behandelplan vast wanneer de voorgang geëvalueerd wordt. De intake wordt altijd gedaan met de ouders/verzorgers van de cliënt. 


Tijdens de therapie zullen de ouders/verzorgers op de hoogte gehouden worden van de vorderingen van hun kind via ouder evaluatiegesprekken of verslagen.