Hilda Bruls

Complementair BATC Therapeut R

Bach Bloesem Rescue Remedie

De Bach Bloesem Rescue remedie is uitermate geschikt voor noodgevallen.
Het is mogelijk om de druppels of een spray te nemen vóór een moeilijke situatie of iets waarvoor angst bestaat.

Onder de noemer  "noodgevallen" vallen veel verschillende situaties, waarvan je hier een beknopt overzicht aantreft. Zo is de Rescue Remedie onder andere toe te passen bij:

  • Ongevallen
  • Schrik
  • Het krijgen van een naar bericht
  • Ruzie
  • Het zien van een nare situatie of een enge film
  • Angst voor het bezoek aan bijv. de tandarts
  • Zenuwen bij een tentamen, examen ect.
  • Voor en na een operatie
  • Voor een belangrijk gesprek
  • Voor een bevalling

Het spreekt vanzelf dat de Rescue Remedie niet bedoeld is voor dagelijks gebruik, maar voor die situaties waarbij sprake is van een shock, paniek, plotselinge schrik enzovoorts, kortom er moet sprake zijn van een acute situatie.

Bach Bloesems kunnen besteld worden via de webshop